نمایش دادن همه 4 نتیجه

بکلایت استارست مدل U55LED1000

این بک لایت شامل 4 خط ال ای دی به طول 85 سانتیمتر می باشد. هر شاخه دارای 10 ال

بکلایت استارست مدل U50LED1000 C50LEDST2

این بک لایت شامل 4 خط ال ای دی به طول 85 سانتیمتر می باشد. هر شاخه دارای 10 ال

بکلایت استارست مدل 40JLED

این بک لایت شامل 4 خط ال ای دی به طول 85 سانتیمتر می باشد. هر شاخه دارای 10 ال

بکلایت استارست مدل 32LEDT2

این بک لایت شامل 4 خط ال ای دی به طول 85 سانتیمتر می باشد. هر شاخه دارای 10 ال